Chúng tôi là Hansu Luxury và Hansu Mart, trực thuộc Hansu Group. Khi bạn mua sắm với chúng tôi hoặc sử dụng một trong các dịch vụ của chúng tôi, bạn tin tưởng cung cấp thông tin của mình cho chúng tôi. Bảo vệ thông tin cá nhân và quyền riêng tư của bạn là ưu tiên hàng đầu của Hansu Luxury và Hansu Mart.

Điều quan trọng đối với chúng tôi là cung cấp cho bạn thông tin rõ ràng và minh bạch về thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập, lý do tại sao thông tin đó cần thiết, cách thức thông tin đó được sử dụng và quyền của bạn đối với thông tin đó. Thông tin chúng tôi thu thập chỉ được sử dụng cho các vấn đề được nêu rõ trong Điều Khoản Bảo Mật của chúng tôi.

Tóm tắt việc xử lý thông tin cá nhân của Hansu Group:

1. Chúng tôi xử lý loại thông tin cá nhân nào?

Thông tin cá nhân là bất kỳ loại thông tin nào có thể được bạn tạo ra một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Ví dụ về thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý là tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, thông tin thanh toán và đơn đặt hàng. Chúng tôi cũng có thể xử lý lịch sử sử dụng, địa chỉ IP, mã số thành viên và thông tin bạn cung cấp khi liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi.

2. Tại sao chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn? (Mục đích thu thập, phạm vi sử dụng và thời gian lưu trữ thông tin)

Chúng tôi sử dụng và xử lý thông tin cá nhân của bạn để có thể tạo cho bạn trải nghiệm khách hàng tốt nhất khi truy cập một trong các trang web hoặc ghé đến cửa hàng của chúng tôi. Chúng tôi cũng xử lý thông tin cá nhân của bạn theo yêu cầu của bạn để có thể cung cấp cho bạn các dịch vụ được yêu cầu, giao đơn hàng của bạn hoặc để hỗ trợ bạn thông qua bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi.

3. Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai? (Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận được với thông tin)

Khi cần thiết, thông tin cá nhân của bạn có thể được chia sẻ trong nội bộ công ty Hansu Group, với các nhà cung cấp, nhà thầu phụ và các bên thứ ba độc lập thay mặt chúng tôi thực hiện một số công việc nhất định.

4. Ai chịu trách nhiệm xử lý thông tin cá nhân của bạn?

Công ty chịu trách nhiệm là Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Thương Mại Hansu Group có trụ sở tại Tp Bắc Ninh, Bắc Ninh, Việt Nam.

  • Chúng tôi xử lý thông tin của bạn ở đâu?

Thông tin cá nhân của bạn thường được lưu trữ trong quốc gia của bạn, cụ thể là Việt Nam.

  • Bạn có thể liên lạc hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin bằng cách nào?

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi hoặc việc xử lý dữ liệu của bạn tại:

LH:        hansu.com.vn@gmail.com

5. Bạn tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên trang web như thế nào? (Phương thức và công cụ)

Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa, xóa và tra cứu thông tin. Trong một số trường hợp nhất định, bạn cũng có quyền phản đối việc chúng tôi sử dụng thông tin của bạn hoặc chuyển thông tin của bạn. Nếu bạn có tài khoản, bạn có thể thực hiện quyền truy cập, chuyển và chỉnh sửa thông tin trong các trang tài khoản của mình, tại đây, bạn cũng có thể xóa tài khoản của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *